Segla i motvind

Att segla beskriver många som en fantastisk frihetskänsla som är svår att uppnå på något annat sätt. Att ta hjälp av naturens krafter för att ta sig fram på havet är bara fantastiskt! Eftersom vinden rör sig i olika riktningar finns det många olika sätt att utnyttja denna för att ta sig framåt. Men en fråga som många ställer sig är, hur seglar man i motvind?

Segla rakt in i vindögat

Faktum är att det inte går att segla i motvind för att ta sig framåt. Att segla rakt mot vinden kallas för att segla rakt in i vindögat och innebär att vinden stoppar båten för att ta sig framåt. Vinden blockerar helt enkelt båten för att ta sig framåt vilken resulterar i att den stannar upp. Ett sätt att lyckas att segla i motvind är att ”kryssa” mot vinden.

Kryssa mot vinden

Att kryssa mot vinden innebär att ligga i positionen med 30-45 grader i förhållande till vindriktningen. I denna position ligger båten i ett sådant läge att seglen precis inte fladdrar. Vinden påverkar i detta läge seglet med kraften som har en sidoriktad och framåtriktad komponent i förhållande till båtens riktning. På detta vis kan båten röra sig framåt. Detta krävs dock en otroligt balans för att båten ska färdas framåt. Den sidoriktade komponenten neutraliseras en del på grund av kraften av vattnet som påverkar båtens köl. På detta vis rör sig inte båten så mycket åt sidan. För att båten ska röra sig framåt behöver den framåtriktade kraften överstiga det motstånd som vattnet skapar. Genom att regelbundet ändra riktning på seglet kan man på så sätt ta sig framåt och slutligen nå sitt mål. Det handlar alltså om att segla i sicksack för att använda motvinden till sin fördel. På så sätt kan skickliga seglare ta sig fram i tuffa vindförhållanden!